17: Kulttuurihistorian tutkimus. Lähteistä menetelmiin ja tulkintaan

Rami Mähkä, Marika Ahonen, Niko Heikkilä, Sakari Ollitervo ja Marika Räsänen (toim.): Kulttuurihistorian tutkimus. Lähteistä menetelmiin ja tulkintaan. Cultural History – Kulttuurihistoria 17. Kulttuurihistorian seura, 2022.

ISBN (painettu): 9789526877686
ISBN (e-kirja): 9789526877693

Ovh. 37,90 e

Kulttuurihistoriallisesti suuntautunutta tutkimusta tehdään monilla humanistisen tutkimuksen aloilla. Tieteenalasta riippumatta humanistit etsivät vastauksia kysymyksiin, mitä on ihmisyys, kulttuuri, historia, yhteiskunta, ja miten tämä kaikki ilmenee ihmisten toiminnassa ja siitä syntyvissä lähteissä. Tässä teoksessa monitieteisyys ja tieteenalojen välinen vuorovaikutus toteutuvat monisyisesti.

Kulttuurihistorian tutkimus: Lähteistä menetelmiin ja tulkintaan pureutuu tutkimusprosessiin. Sen artikkelit esittävät havainnollisesti menetelmien yhteyden ja soveltamisen lähdeaineistoihin sekä osoittavat, miten menetelmän ohjaama lähdeanalyysi tekee mahdolliseksi tutkimuskysymyksiin vastaamisen. Kirjassa kootaan monipuolisesti yhteen tämänhetkistä kulttuurihistoriallista tutkimusta ja pohditaan, millaisia ovat humanistisen tutkimuksen ajankohtaiset kysymykset 2020-luvulla.

Sisällysluettelo