Cultural History -julkaisusarja

Cultural History – Kulttuurihistoria -kirjasarja

Cultural History – Kulttuurihistoria -sarja tarjoaa innovatiivisia, informatiivisia ja ajatuksia herättäviä tutkimuksia kulttuurista ja sen menneisyydestä. Kirjasarjan tehtävänä on keskustella historiantutkimuksen luonteesta, pohtia kulttuurin ja historian käsitteitä ja avata uusia näkökulmia menneisyyden hahmottamiseksi ja nykyisyyden ymmärtämiseksi. Sarja tekee tuoreita tulkintoja niin menneisyyden ihmisistä ja kulttuureista kuin niistä käytännöistä, joihin sitoudumme tulkintoja tavoitellessamme. Sarja julkaisee monografioita ja artikkelikokoelmia.

Jokaisen sarjassa julkaistun kirjan arvioi kaksi riippumatonta asiantuntijaa. Arvioinnissa noudatetaan hyvää tieteellistä käytäntöä ja Tieteellisten seuran valtuuskunnan Vertaisarviointitunnuksen vaatimuksia. Sarjan kielet ovat suomi ja englanti.

Sarjan luonteeseen voi perehtyä tutustumalla aiemmin julkaistujen teosten listaan.

VA_tunnus_tekstein_pieni

Teoksia on mahdollista tilata seuran kautta tai esim. Booky.fi:stä, Suomalaisesta Kirjakaupasta ja Adlibriksesta,  E-kirjaa on saatavilla mm. Elisa Kirjan ja Ellibsin kautta. Englanninkieliset teokset ovat saatavilla myös mm. Amazonin kautta.

Sarjan osat 1-15 ovat luettavissa vapaasti Turun yliopiston julkaisuarkistossa.

Uusin julkaisu!

1517D3CF8D44674102FED6C89A0BF584AC0836B5A75B9498B770F32C573F2B85

Kulttuurihistorian tutkimus. Lähteistä menetelmiin ja tulkintaan. Toim. Rami Mähkä, Marika Ahonen, Niko Heikkilä, Sakari Ollitervo ja Marika Räsänen. Cultural History – Kulttuurihistoria 17, 2022.

Kulttuurihistoriallisesti suuntautunutta tutkimusta tehdään monilla humanistisen tutkimuksen aloilla. Tieteenalasta riippumatta humanistit etsivät vastauksia kysymyksiin, mitä on ihmisyys, kulttuuri, historia, yhteiskunta, ja miten tämä kaikki ilmenee ihmisten toiminnassa ja siitä syntyvissä lähteissä. Tässä teoksessa monitieteisyys ja tieteenalojen välinen vuorovaikutus toteutuvat monisyisesti.

Lue lisää!