Avoin kirjoituskutsu


Cultural History – Kulttuurihistoria -kirjasarja tarjoaa innovatiivisia, informatiivisia ja ajatuksia herättäviä tutkimuksia kulttuurista ja sen menneisyydestä. Sarja keskustelee historiantutkimuksen luonteesta, pohtii kulttuurin ja historian käsitteitä ja avaa siten uusia näkökulmia menneisyyden hahmottamiseen ja nykyisyyden ymmärtämiseen. Sarja tekee tuoreita tulkintoja niin menneisyyden ihmisistä ja kulttuureista kuin niistä käytännöistä, joihin sitoudumme tulkintoja tavoitellessamme. Sarja julkaisee monografioita ja artikkelikokoelmia.


Haemme jatkuvasti uusia kirjaideoita, ja toimituskunta ottaa mielellään vastaan ehdotuksia julkaistavista kirjoista. Ehdotuksia voi tehdä kaikilta kulttuurihistorian piiriin kuuluvilta alueilta. Julkaisemme sekä empiiriseen tutkimukseen perustuvia kirjoja että teorioita ja metodologioita pohtivia teoksia. Kirjan on kuitenkin muodostettava teeman, näkökulman tai metodologisen tarkastelun varassa etenevä yhtenäinen kokonaisuus. Empiirisiltä teoksilta toivomme lisäksi vahvaa menetelmällistä otetta. Teos voi olla joko suomen- tai englanninkielinen.


Toimituskunnan hyväksymä käsikirjoitus vertaisarvioidaan noudattamalla hyvää tieteellistä käytäntöä ja Tieteellisten seurain valtuuskunnan vertaisarviointitunnuksen vaatimuksia. Kirjasarja kuuluu Julkaisufoorumin tasoluokituksessa tasolle 1, ja se julkaisee vuosittain yhden kirjan.


Ehdotuksen pituus on 1–3 liuskaa. Toivomme sen sisältävän teoksen kirjoittajan tai toimittajan/toimittajien nimet yhteystietoineen, teoksen työnimen, lyhyen esittelyn kirjan sisällöstä sekä artikkelikokoelmien kohdalla luettelon jo valituista kirjoittajista. Artikkelien kirjoittajia voi kuitenkin hakea vielä ehdotuksen lähettämisen ja mahdollisen hyväksymisen jälkeen. Lisäksi toivomme selostusta siitä, millaiselle yleisölle kirja on tarkoitettu.


Ehdotukset lähetetään sähköpostitse toimituskunnan puheenjohtajalle Heidi Kurviselle (heidi.kurvinen(at)utu.fi).
Cultural History – Kulttuurihistoria -kirjasarjaa on julkaistu vuodesta 2002. Kirjasarjan alkuperäinen kustantaja on ollut k&h kustannus, ja vuonna 2019 sarjan kustantaminen siirtyi Kulttuurihistorian seuralle.


Lisätietoja: https://kulttuurihistoria.net/cultural-history-julkaisusarja/